XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025

0XI FWB
0XI
XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 FWB
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

0XI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0XI คือ 564.268M EUR วันที่ของรายได้ XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 ถัดไปคือ 29 สิงหาคม ค่าประมาณคือ -0.02 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้