XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025
0XI FWB

0XI
XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 FWB
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0XI คือ 809.728M EPS TTM ของบริษัทคือ 0.00, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.95% และ P/E คือ 690.82 วันที่ของรายได้ XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 ถัดไปคือ September 2 ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด