SEQUA พื้นฐาน

SEQUANA MEDICAL สรุปรายได้

รายได้ SEQUANA MEDICAL สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 900.00 k EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 922.69 k EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Medical Device, ปีก่อนนำ 370.50 k EUR. เยอรมัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SEQUANA MEDICAL 692.65 k EUR, และปีก่อนนั้น 315.00 k EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ