ELIA GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ELI พื้นฐาน

ELIA GROUP สรุปรายได้

รายได้ ELIA GROUP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.11 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 2.22 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ 50 Hertz Transmission, ปีก่อนนำ 1.57 B EUR. เยอรมัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ELIA GROUP 2.22 B EUR, และปีก่อนนั้น 1.57 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ