ELIA GROUPELIA GROUPELIA GROUP

ELIA GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ELI พื้นฐาน

ELIA GROUP earnings per share and revenue

ELI earnings per share for the last semiannual are 2.19 EUR whereas the estimation was 2.25 EUR which accounts for -2.44% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 2.06 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.25 B EUR ก็ตาม Estimated earnings per share for the next semiannual are 2.47 EUR, and revenue is expected to reach 2.11 B EUR. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of ELI earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ