EL พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง ESSILORLUXOTTICA กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

EL กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H2 23 คือ 1.91 B EUR สำหรับ 2023 แล้ว EL กระแสเงินสดอิสระคือ 3.33 B EUR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 4.86 B EUR

‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: EUR
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี