EL พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ESSILORLUXOTTICA

สินทรัพย์รวมของ EL สำหรับ H2 23 คือ 60.52 B EUR ซึ่งมากกว่า 0.49% มากกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 1.05% ใน H2 23 เป็น 21.63 B EUR

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี