AGEAS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

AGS พื้นฐาน

AGEAS สรุปรายได้

รายได้ AGEAS สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 10.19 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 5.22 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Life, ปีก่อนนำ 9.12 B EUR. เบลเยียม มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี AGEAS 6.92 B EUR, และปีก่อนนั้น 9.50 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ