AEGONAEGONAEGON

AEGON

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

AGN พื้นฐาน

AEGON สรุปรายได้

รายได้ AEGON สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 12.30 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 37.81 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Life Insurance and Pensions. อเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี AEGON 14.58 B EUR, และปีก่อนนั้น 14.22 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ