FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES

FGBL1! EUREX
FGBL1!
FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES EUREX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค FGBL1!

สรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณสำหรับ FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES

มาตรวัดนี้แสดงภาพรวมการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของไทม์เฟรมที่คุณเลือกแบบเรียลไทม์ บทสรุปของ FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES อ้างอิงตามอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ออสซิลเลเตอร์ และไพวอท เรียนรู้เพิ่มเติม