MISR CEMENT (QENA)MISR CEMENT (QENA)MISR CEMENT (QENA)

MISR CEMENT (QENA)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MCQE พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MISR CEMENT (QENA)

สินทรัพย์รวมของ MCQE สำหรับ Q1 24 คือ 4.71 B EGP, 6.80% น้อยกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 11.28% ใน Q1 24 เป็น 2.77 B EGP

Q3 '21
Q4 '21
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EGP
Q3 '21
Q4 '21
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี