MISR CEMENT (QENA)MISR CEMENT (QENA)MISR CEMENT (QENA)

MISR CEMENT (QENA)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MCQE พื้นฐาน

MISR CEMENT (QENA) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.75 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.78%