HOUSING & DEVELOPMENT BANKHOUSING & DEVELOPMENT BANKHOUSING & DEVELOPMENT BANK

HOUSING & DEVELOPMENT BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HDBK พื้นฐาน

HOUSING & DEVELOPMENT BANK สรุปรายได้

รายได้ HOUSING & DEVELOPMENT BANK สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 12.26 B EGP ซึ่งส่วนใหญ่ 3.88 B EGP มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Corporate, Medium & Small Sized Enterprise, ปีก่อนนำ 2.72 B EGP. อียิปต์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี HOUSING & DEVELOPMENT BANK 11.97 B EGP, และปีก่อนนั้น 8.63 B EGP.

จากซอร์ส
จากประเทศ