HOUSING & DEVELOPMENT BANKHOUSING & DEVELOPMENT BANKHOUSING & DEVELOPMENT BANK

HOUSING & DEVELOPMENT BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HDBK พื้นฐาน

HOUSING & DEVELOPMENT BANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลHDBK ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 3.00 EGP ซื้อก่อน 17 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.03%