ARAB PHARMACEUTICALSARAB PHARMACEUTICALSARAB PHARMACEUTICALS

ARAB PHARMACEUTICALS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADCI พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง ARAB PHARMACEUTICALS กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

ADCI กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q2 24 คือ -160.95 M EGP สำหรับ 2023 แล้ว ADCI กระแสเงินสดอิสระคือ 23.6 M EGP และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 86.78 M EGP

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: EGP
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี