ARAB PHARMACEUTICALSARAB PHARMACEUTICALSARAB PHARMACEUTICALS

ARAB PHARMACEUTICALS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADCI พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ARAB PHARMACEUTICALS

สินทรัพย์รวมของ ADCI สำหรับ Q2 24 คือ 1.06 B EGP ซึ่งมากกว่า 44.31% มากกว่า Q1 24 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 100.42% ใน Q2 24 เป็น 645.23 M EGP

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EGP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
Q2 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี