DUBAI ISLAMIC BANKDUBAI ISLAMIC BANKDUBAI ISLAMIC BANK

DUBAI ISLAMIC BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DIB พื้นฐาน

DUBAI ISLAMIC BANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ DIB สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 5.47 B AED และเพิ่มขึ้น 5.59% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 1.96 B AED

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: AED
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM