DUBAI ISLAMIC BANKDUBAI ISLAMIC BANKDUBAI ISLAMIC BANK

DUBAI ISLAMIC BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DIB พื้นฐาน

DUBAI ISLAMIC BANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

DIB มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.45 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.94%