SWISSTEK (CEYLON) PLCSWISSTEK (CEYLON) PLCSWISSTEK (CEYLON) PLC

SWISSTEK (CEYLON) PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PARQ.N0000 พื้นฐาน

SWISSTEK (CEYLON) PLC สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย PARQ.N0000 คือ 0.30 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 12.34 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 600.00 คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: LKR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย