SWISSTEK (CEYLON) PLCSWISSTEK (CEYLON) PLCSWISSTEK (CEYLON) PLC

SWISSTEK (CEYLON) PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PARQ.N0000 พื้นฐาน

SWISSTEK (CEYLON) PLC สรุปรายได้

ศรีลังกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SWISSTEK (CEYLON) PLC 8.97 B LKR, และปีก่อนนั้น 9.53 B LKR.

จากซอร์ส
จากประเทศ