Ethereum Futures (Jul 2024)Ethereum Futures (Jul 2024)Ethereum Futures (Jul 2024)

Ethereum Futures (Jul 2024)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Ethereum Futures (Jul 2024) สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
ETHN2024Ethereum Futures (Jul 2024)
2024-07-293,427.5−2.23%−78.03,548.03,421.5
ปานกลาง
ETHQ2024Ethereum Futures (Aug 2024)
2024-09-033,464.5−2.23%−79.03,578.03,458.5
ปานกลาง
ETHU2024Ethereum Futures (Sep 2024)
2024-09-303,541.5−0.84%−30.03,556.03,509.0
มีแรงซื้อ
ETHV2024Ethereum Futures (Oct 2024)
2024-10-283,600.0−0.88%−32.03,600.03,600.0
มีแรงซื้อ
ETHX2024Ethereum Futures (Nov 2024)
2024-12-023,625.5−0.83%−30.53,625.53,625.5
มีแรงซื้อ
ETHZ2024Ethereum Futures (Dec 2024)
2024-12-303,644.0−0.82%−30.03,644.03,644.0
มีแรงซื้อ
ETHH2025Ethereum Futures (Mar 2025)
2025-03-313,688.5−0.87%−32.53,688.53,688.5
มีแรงซื้อ
ETHM2025Ethereum Futures (Jun 2025)
2025-06-303,758.5−0.86%−32.53,758.53,758.5
มีแรงซื้อ
ETHU2025Ethereum Futures (Sep 2025)
2025-09-293,828.0−0.87%−33.53,828.03,828.0
มีแรงซื้อ
ETHZ2025Ethereum Futures (Dec 2025)
2025-12-293,898.0−0.86%−34.03,898.03,898.0
มีแรงซื้อ