Ethereum FuturesEthereum FuturesEthereum Futures

Ethereum Futures

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Ethereum Futures สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
ETHK2024Ethereum Futures (May 2024)
2024-06-033755.0−1.04%−39.53895.53637.5
มีแรงซื้อ
ETHM2024Ethereum Futures (Jun 2024)
2024-07-013781.5−1.16%−44.53890.53662.5
มีแรงซื้อ
ETHN2024Ethereum Futures (Jul 2024)
2024-07-293808.5−1.22%−47.03808.53750.0
มีแรงซื้อ
ETHQ2024Ethereum Futures (Aug 2024)
2024-09-033845.0−1.26%−49.03845.03845.0
มีแรงซื้อ
ETHU2024Ethereum Futures (Sep 2024)
2024-09-303873.5−1.25%−49.03873.53873.5
มีแรงซื้อ
ETHV2024Ethereum Futures (Oct 2024)
2024-10-283841.5−1.01%−39.03841.53841.5
มีแรงซื้อ
ETHZ2024Ethereum Futures (Dec 2024)
2024-12-303913.5−1.24%−49.03913.53913.5
มีแรงซื้อ
ETHH2025Ethereum Futures (Mar 2025)
2025-03-313936.0−1.17%−46.53936.03936.0
มีแรงซื้อ
ETHM2025Ethereum Futures (Jun 2025)
2025-06-303992.0−1.02%−41.03992.03992.0
มีแรงซื้อ
ETHU2025Ethereum Futures (Sep 2025)
2025-09-294048.0−1.01%−41.54048.04048.0
มีแรงซื้อ
ETHZ2025Ethereum Futures (Dec 2025)
2025-12-294104.5−1.00%−41.54104.54104.5
มีแรงซื้อ