Ethereum Futures (Jul 2024)Ethereum Futures (Jul 2024)Ethereum Futures (Jul 2024)

Ethereum Futures (Jul 2024)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Ethereum Futures ชาร์ต Forward Curve

Forward Curve Ethereum Futures ด้านล่างสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าการซื้อสัญญาตอนนี้สมเหตุสมผลเพียงใด และค่าใช้จ่ายในอนาคตจะเป็นอย่างไร มันแสดงถึงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบันตามราคาเสนอซื้อและขอที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสัญญากับเวลาที่ครบกำหนด