NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6NH2024NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (MAR 2024)
2024-03-180.61765−0.31%−0.001950.619600.61625
มีแรงซื้อ
6NM2024NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (JUN 2024)
2024-06-170.61710−0.37%−0.002300.618300.61665
มีแรงซื้อ
6NU2024NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (SEP 2024)
2024-09-160.61885−0.06%−0.000400.618850.61885
มีแรงซื้อ
6NZ2024NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (DEC 2024)
2024-12-160.61805−0.07%−0.000450.618050.61805
มีแรงซื้อ
6NH2025NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (MAR 2025)
2025-03-170.61720−0.07%−0.000450.617200.61720
มีแรงซื้อ
6NM2025NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES (JUN 2025)
2025-06-160.61625−0.10%−0.000600.616250.61625
มีแรงซื้อ