Canadian Dollar FuturesCanadian Dollar FuturesCanadian Dollar Futures

Canadian Dollar Futures

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Canadian Dollar Futures สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6CM2024Canadian Dollar Futures (Jun 2024)
2024-06-180.72845+0.07%0.000500.728800.72820
มีแรงขาย
6CN2024Canadian Dollar Futures (Jul 2024)
2024-07-160.72900+0.09%0.000650.729000.72900
มีแรงขาย
6CQ2024Canadian Dollar Futures (Aug 2024)
2024-08-200.72885−0.35%−0.002550.733350.72885
มีแรงขายรุนแรง
6CU2024Canadian Dollar Futures (Sep 2024)
2024-09-170.73000+0.09%0.000650.730100.72970
มีแรงขาย
6CV2024Canadian Dollar Futures (Oct 2024)
2024-10-150.72975−0.34%−0.002500.729750.72975
6CZ2024Canadian Dollar Futures (Dec 2024)
2024-12-170.73075−0.33%−0.002450.734150.73075
มีแรงขายรุนแรง
6CH2025Canadian Dollar Futures (Mar 2025)
2025-03-180.73225−0.33%−0.002400.732250.73225
มีแรงขายรุนแรง
6CM2025Canadian Dollar Futures (Jun 2025)
2025-06-170.73350−0.33%−0.002400.734300.73350
มีแรงขายรุนแรง
6CU2025Canadian Dollar Futures (Sep 2025)
2025-09-160.73470−0.31%−0.002300.734700.73470
มีแรงขายรุนแรง
6CZ2025Canadian Dollar Futures (Dec 2025)
2025-12-160.73590−0.30%−0.002200.735900.73590
มีแรงขายรุนแรง
6CH2026Canadian Dollar Futures (Mar 2026)
2026-03-170.73710−0.29%−0.002150.737100.73710
มีแรงขายรุนแรง
6CM2026Canadian Dollar Futures (Jun 2026)
2026-06-160.73830−0.28%−0.002050.738300.73830
มีแรงขายรุนแรง
6CU2026Canadian Dollar Futures (Sep 2026)
2026-09-150.73950−0.27%−0.002000.739500.73950
มีแรงขายรุนแรง
6CZ2026Canadian Dollar Futures (Dec 2026)
2026-12-150.74075−0.26%−0.001900.740750.74075
มีแรงขายรุนแรง
6CH2027Canadian Dollar Futures (Mar 2027)
2027-03-160.74200−0.24%−0.001750.742000.74200
มีแรงขายรุนแรง
6CM2027Canadian Dollar Futures (Jun 2027)
2027-06-150.74330−0.21%−0.001600.743300.74330
มีแรงขายรุนแรง
6CU2027Canadian Dollar Futures (Sep 2027)
2027-09-140.74455−0.20%−0.001500.744550.74455
มีแรงขายรุนแรง
6CZ2027Canadian Dollar Futures (Dec 2027)
2027-12-140.74580−0.19%−0.001400.745800.74580
มีแรงขายรุนแรง
6CH2028Canadian Dollar Futures (Mar 2028)
2028-03-140.74705−0.17%−0.001300.747050.74705
มีแรงขายรุนแรง
6CM2028Canadian Dollar Futures (Jun 2028)
2028-06-200.74845−0.15%−0.001150.748450.74845
มีแรงขาย
6CU2028Canadian Dollar Futures (Sep 2028)
2028-09-190.74970−0.14%−0.001050.749700.74970
มีแรงขาย
6CZ2028Canadian Dollar Futures (Dec 2028)
2028-12-190.75100−0.13%−0.000950.751000.75100
มีแรงขาย
6CH2029Canadian Dollar Futures (Mar 2029)
2029-03-200.75230−0.11%−0.000800.752300.75230
มีแรงขาย