BRITISH POUND FUTURES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BRITISH POUND FUTURES สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6BZ2023BRITISH POUND FUTURES (DEC 2023)
2023-12-181.2701+0.60%0.00761.27181.2615
มีแรงซื้อ
6BF2024BRITISH POUND FUTURES (JAN 2024)
2024-01-121.2705+0.60%0.00761.27141.2625
มีแรงซื้อ
6BG2024BRITISH POUND FUTURES (FEB 2024)
2024-02-161.2707+0.59%0.00751.27171.2623
มีแรงซื้อรุนแรง
6BH2024BRITISH POUND FUTURES (MAR 2024)
2024-03-181.2709+0.60%0.00761.27241.2624
มีแรงซื้อ
6BJ2024BRITISH POUND FUTURES (APR 2024)
2024-04-151.2709+0.59%0.00751.27091.2709
มีแรงซื้อรุนแรง
6BM2024BRITISH POUND FUTURES (JUN 2024)
2024-06-171.2710+0.59%0.00741.27151.2648
มีแรงซื้อ
6BU2024BRITISH POUND FUTURES (SEP 2024)
2024-09-161.2706+0.56%0.00711.27231.2706
มีแรงซื้อ
6BZ2024BRITISH POUND FUTURES (DEC 2024)
2024-12-161.2700+0.55%0.00691.27211.2700
มีแรงซื้อ
6BH2025BRITISH POUND FUTURES (MAR 2025)
2025-03-171.2691+0.51%0.00651.26911.2691
มีแรงซื้อ
6BM2025BRITISH POUND FUTURES (JUN 2025)
2025-06-161.2682+0.49%0.00621.26821.2682
มีแรงซื้อ
6BU2025BRITISH POUND FUTURES (SEP 2025)
2025-09-151.2672+0.45%0.00571.26721.2672
มีแรงซื้อ
6BZ2025BRITISH POUND FUTURES (DEC 2025)
2025-12-151.2664+0.43%0.00541.26641.2664
มีแรงซื้อ
6BH2026BRITISH POUND FUTURES (MAR 2026)
2026-03-161.2667+0.41%0.00521.26671.2667
มีแรงซื้อ
6BM2026BRITISH POUND FUTURES (JUN 2026)
2026-06-151.2670+0.40%0.00501.26701.2670
มีแรงซื้อ
6BU2026BRITISH POUND FUTURES (SEP 2026)
2026-09-141.2672+0.38%0.00481.26721.2672
มีแรงซื้อ
6BZ2026BRITISH POUND FUTURES (DEC 2026)
2026-12-141.2675+0.36%0.00461.26751.2675
มีแรงซื้อ
6BH2027BRITISH POUND FUTURES (MAR 2027)
2027-03-151.2678+0.35%0.00441.26781.2678
มีแรงซื้อ
6BM2027BRITISH POUND FUTURES (JUN 2027)
2027-06-141.2680+0.33%0.00421.26801.2680
มีแรงซื้อ
6BU2027BRITISH POUND FUTURES (SEP 2027)
2027-09-131.2683+0.32%0.00401.26831.2683
มีแรงซื้อ
6BZ2027BRITISH POUND FUTURES (DEC 2027)
2027-12-131.2685+0.30%0.00381.26851.2685
มีแรงซื้อ
6BH2028BRITISH POUND FUTURES (MAR 2028)
2028-03-131.2688+0.28%0.00361.26881.2688
มีแรงซื้อ
6BM2028BRITISH POUND FUTURES (JUN 2028)
2028-06-161.2691+0.27%0.00341.26911.2691
มีแรงซื้อ
6BU2028BRITISH POUND FUTURES (SEP 2028)
2028-09-181.2694+0.25%0.00321.26941.2694
มีแรงซื้อ