สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาหารทำจากถั่วเหลือง

ZM1! CBOT
ZM1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาหารทำจากถั่วเหลือง CBOT
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาหารทำจากถั่วเหลือง สัญญา

        
ZMZ2021 SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2021)
20211214.00356.20-0.39%-1.40356.90352.40ซื้อ
ZMF2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (JAN 2022)
20220114.00349.40-0.43%-1.50350.00345.50ขาย
ZMH2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (MAR 2022)
20220314.00346.60-0.55%-1.90347.20343.00ขาย
ZMK2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (MAY 2022)
20220513.00347.70-0.63%-2.20349.00344.50ขาย
ZMN2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (JUL 2022)
20220714.00351.30-0.54%-1.90353.00348.20ซื้อ
ZMQ2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (AUG 2022)
20220812.00351.30-0.51%-1.80351.60348.50ซื้อ
ZMU2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (SEP 2022)
20220914.00350.40-0.43%-1.50350.80347.90ซื้อ
ZMV2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (OCT 2022)
20221014.00348.20-0.34%-1.20348.20346.00ซื้อ
ZMZ2022 SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2022)
20221214.00349.00-0.34%-1.20349.50346.80ซื้อ
ZMF2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (JAN 2023)
20230113.00347.70-0.14%-0.50347.70345.70ซื้อ
ZMH2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (MAR 2023)
20230314.00340.30-0.12%-0.40341.60340.30ซื้อ
ZMK2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (MAY 2023)
20230512.00336.90-0.12%-0.40336.90336.90ซื้อ
ZMN2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (JUL 2023)
20230714.00337.90-0.18%-0.60337.90337.90ซื้อ
ZMQ2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (AUG 2023)
20230814.00335.40-0.12%-0.40335.40335.40ซื้อ
ZMU2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (SEP 2023)
20230914.00332.90-0.18%-0.60332.90332.90ซื้อ
ZMV2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (OCT 2023)
20231013.00328.900.00%0.00328.90328.90ซื้อ
ZMZ2023 SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2023)
20231214.00329.100.12%0.40329.10327.20ซื้อ
ZMN2024 SOYBEAN MEAL FUTURES (JUL 2024)
20240712.00328.900.12%0.40328.90328.90ซื้อ
ZMV2024 SOYBEAN MEAL FUTURES (OCT 2024)
20241014.00328.900.12%0.40328.90328.90ซื้อ
ZMZ2024 SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2024)
20241213.00328.100.12%0.40328.10328.10ขาย
โหลดเพิ่ม