สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาหารทำจากถั่วเหลือง ZM1!

ZM1! CBOT
ZM1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาหารทำจากถั่วเหลือง CBOT
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน