สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาหารทำจากถั่วเหลือง

ZM1! CBOT
ZM1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาหารทำจากถั่วเหลือง CBOT
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การคาดการณ์ ZM1!