ROMANDE ENERGIE HOROMANDE ENERGIE HOROMANDE ENERGIE HO

ROMANDE ENERGIE HO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

REHN พื้นฐาน

ROMANDE ENERGIE HO สรุปรายได้

รายได้ ROMANDE ENERGIE HO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 928.00 M CHF ซึ่งส่วนใหญ่ 539.70 M CHF มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Energy Solutions, ปีก่อนนำ 376.37 M CHF. สวิตเซอร์แลนด์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ROMANDE ENERGIE HO 928.21 M CHF, และปีก่อนนั้น 742.36 M CHF.

จากซอร์ส
จากประเทศ