SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNISSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNISSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS

SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS

ราคาเป้าหมาย

7.040.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 1 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ MNP มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 2 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น MNP ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน

คำถามที่พบบ่อย

ตามที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายของ MNP ไว้ที่ 7.04 TND พร้อมกับประมาณการสูงสุดที่ 7.04 TND และประมาณการต่ำสุดที่ 7.04 TND ตรวจสอบว่าการประมาณการนี้เป็นจริงหรือไม่ในหนึ่งปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ดู ชาร์ตราคาหุ้น SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS และติดตามสถานการณ์ปัจจุบันกับ ข่าว MNP และข่าวตลาดหุ้น