L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

ราคาเป้าหมาย

0.580.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 1 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ ASSAD มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 2 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น ASSAD ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน

คำถามที่พบบ่อย

ตามที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายของ ASSAD ไว้ที่ 0.58 TND พร้อมกับประมาณการสูงสุดที่ 0.58 TND และประมาณการต่ำสุดที่ 0.58 TND ตรวจสอบว่าการประมาณการนี้เป็นจริงหรือไม่ในหนึ่งปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ดู ชาร์ตราคาหุ้น L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD และติดตามสถานการณ์ปัจจุบันกับ ข่าว ASSAD และข่าวตลาดหุ้น