CERVECERIA SAN JUAN SACERVECERIA SAN JUAN SACERVECERIA SAN JUAN SA

CERVECERIA SAN JUAN SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SNJUANI1 พื้นฐาน

CERVECERIA SAN JUAN SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSNJUANI1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 3.72 PEN ซื้อก่อน 16 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.03%