CERVECERIA SAN JUAN SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SNJUANC1 พื้นฐาน

CERVECERIA SAN JUAN SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSNJUANC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.88 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.29%