FOSSAL SAAFOSSAL SAAFOSSAL SAA

FOSSAL SAA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FOSSALC1 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ FOSSAL SAA

สินทรัพย์รวมของ FOSSALC1 สำหรับ Q3 23 คือ 7.01 M PEN, 19.46% น้อยกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 13.75% ใน Q3 23 เป็น 3.5 M PEN

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: PEN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี