FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC

FREEPORT-MCMORAN INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FCX พื้นฐาน

FREEPORT-MCMORAN INC สรุปรายได้

รายได้ FREEPORT-MCMORAN INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 22.86 B USD ซึ่งส่วนใหญ่ 7.82 B USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Indonesia Mining, ปีก่อนนำ 8.03 B USD. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี FREEPORT-MCMORAN INC 7.26 B USD, และปีก่อนนั้น 7.34 B USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ