CERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SACERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SACERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SA

CERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BACKUAC1 พื้นฐาน

CERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBACKUAC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 14.96 PEN ซื้อก่อน 16 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.23%