VRANCART ADJUD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

VNC พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ VRANCART ADJUD

สินทรัพย์รวมของ VNC สำหรับ Q3 23 คือ 747.86 M RON ซึ่งมากกว่า 1.48% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 9.19% ใน Q3 23 เป็น 386.69 M RON

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: RON
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี