YASKAWA ELECTRIC CORPYASKAWA ELECTRIC CORPYASKAWA ELECTRIC CORP

YASKAWA ELECTRIC CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

YASKY/N พื้นฐาน

YASKAWA ELECTRIC CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.63 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.07%