WEIR GROUPWEIR GROUPWEIR GROUP

WEIR GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

WEIR/N พื้นฐาน

WEIR GROUP สรุปรายได้

รายได้ WEIR GROUP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 57.00 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 41.89 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Minerals, ปีก่อนนำ 42.00 B MXN. South America มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี WEIR GROUP 12.46 B MXN, และปีก่อนนั้น 12.76 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ