ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TOST พื้นฐาน

TOAST INC earnings and revenue

TOST earnings for the last quarter are -0.73 MXN whereas the estimation was -1.56 MXN which accounts for 53.26% surprise. Company revenue for the same period amounts to 15.16B MXN despite the estimated figure of 14.52B MXN. Estimated earnings for the next quarter are -0.96 MXN, and revenue is expected to reach 14.41B MXN. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of TOST earnings and revenue dynamics.

ผลประกอบการ
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ