SPIRAX-SARCO ENGINEERINGSPIRAX-SARCO ENGINEERINGSPIRAX-SARCO ENGINEERING

SPIRAX-SARCO ENGINEERING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SPX/N พื้นฐาน

SPIRAX-SARCO ENGINEERING สรุปรายได้

รายได้ SPIRAX-SARCO ENGINEERING สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 36.38 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 19.68 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Steam Thermal Solutions, ปีก่อนนำ 20.43 B MXN. Europe, Middle East and Africa มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SPIRAX-SARCO ENGINEERING 9.85 B MXN, และปีก่อนนั้น 9.43 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ