SMC CORPSMC CORPSMC CORP

SMC CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SMC/N พื้นฐาน

SMC CORP สรุปรายได้

รายได้ SMC CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 111.98 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 111.98 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automatic Control Equipment, ปีก่อนนำ 118.82 B MXN. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SMC CORP 30.36 B MXN, และปีก่อนนั้น 30.80 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ