ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SKLZ พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SKILLZ INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SKLZ คือ 15.887B MXN วันที่ของรายได้ SKILLZ INC ถัดไปคือ 2 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -2.74 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้