SKF ABSKF ABSKF AB

SKF AB

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SKFB/N พื้นฐาน

SKF AB earnings per share and revenue

SKFB/N earnings per share for the last quarter are 7.48 MXN whereas the estimation was 6.47 MXN which accounts for 15.52% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 38.23 B MXN แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 38.60 B MXN ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 7.01 MXN, and revenue is expected to reach 40.11 B MXN. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of SKFB/N earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ