SANDVIK ABSANDVIK ABSANDVIK AB

SANDVIK AB

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SAND/N พื้นฐาน

SANDVIK AB ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

SAND/N มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 8.54 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.29%