OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORP

OTIS WORLDWIDE CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OTIS พื้นฐาน

OTIS WORLDWIDE CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

OTIS มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 5.80 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.41%