OMRON CORPOMRON CORPOMRON CORP

OMRON CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OMRN/N พื้นฐาน

OMRON CORP สรุปรายได้

รายได้ OMRON CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 118.94 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 65.95 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Industrial Automation, ปีก่อนนำ 70.67 B MXN. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี OMRON CORP 44.43 B MXN, และปีก่อนนั้น 47.52 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ