ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OKTA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ OKTA INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OKTA คือ 335.511B MXN วันที่ของรายได้ OKTA INC ถัดไปคือ 31 สิงหาคม ค่าประมาณคือ -6.26 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้