ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NU/N พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NU HOLDINGS LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NU/N คือ 423.843B MXN วันที่ของรายได้ NU HOLDINGS LTD ถัดไปคือ 11 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 0.01 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้