NIDEC CORPORATIONNIDEC CORPORATIONNIDEC CORPORATION

NIDEC CORPORATION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NIDEC/N พื้นฐาน

NIDEC CORPORATION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 4.39 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.02%